Usluge

▪  Izrada stručnih nalaza i mišljenja ▪  Revizija i poslovno savjetovanje ▪  Forenzička istraživanja i analize ▪  Revizije usklađenosti (licenciranosti) software-a (Oracle, IBM, Microsoft). ▪  Revizija sukladnosti  i projekti usklađenja …